CMR

Actief als verlader van goederentransporten? Zorg voor voldoende CMR’s

De transportsector is een werkveld waar enorm veel bedrijvigheid en ook een vleugje hectiek heerst. Er zijn in deze branche diverse partijen en belanghebbenden. In de loop van de jaren is het gelukkig steeds duidelijker afgebakend welke partij waarvoor verantwoordelijk is bij een transport van goederen. Een aanzienlijk deel van deze afspraken is zelfs op Europees niveau vastgelegd. Eén van de belangrijkste overeenkomsten behelst hierbij de zogeheten Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route, oftewel de overeenkomst met betrekking tot internationaal goederenvervoer. De internationale afkorting voor deze overeenkomst luidt CMR. Deze overeenkomst werd al in 1956 gesloten. Tegenwoordig wordt de term CMR echter bijna altijd gebruikt om er de vrachtbrief – een van de resultaten van de overeenkomst – mee aan te duiden. Deze vrachtbrief moet aanwezig zijn bij elk internationale goederentransport. De verlader is verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid van deze CMR.

CMR

Hoe kom je eigenlijk aan nieuwe CMR-vrachtbrieven?

De aanwezigheid van CMR-vrachtbrieven in de transportsector lijkt een vanzelfsprekendheid. Toch moeten deze documenten natuurlijk wel even ergens vandaan worden gehaald. Als je nieuwe CMR’s nodig hebt, dan is het het meest gebruikelijk dat je deze bestelt bij een extern bedrijf. Aldaar kun je deze belangrijke vrachtbrieven namelijk in grote aantallen tegelijk afnemen. Hoe dan ook is het essentieel dat je erop toeziet dat de aanbieder van CMR’s zichzelf met recht een erkende drukker van deze documenten mag noemen.